CONTACT WEBSITE >

  BV Bauporte Design Entrances

  Zandsteen 14
  2132 MR Hoofddorp
  Postbus 558
  2130 AN Hoofddorp
  Nederland
  Tel: +31 (0)23-55 75 924
  Fax: +31 (0)23-55 75 923
  E-mail: sales@bauporte.com
  www.bauporte.nl

  Bauporte Doors UK Ltd

  22 Bloomsbury Square
  London, WC1A 2NS
  United Kingdom
  Tel: +44 (0)203 41 15 023
  Fax: +44 (0)203 41 15 365
  E-mail: sales@bauporte.com
  www.bauporte.com

   

  Volg ons op / Follow us on / Folgen sie uns auf

  Disclaimer e-mail (Nederlands)

  Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. Bauporte Design Entrances sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail. Bauporte Design Entrances garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

  Algemene voorwaarden

  Op al onze transacties zijn onze algemene leverings-en betalingsvoorwaarden van toepassing. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek toegezonden.

  Download algemene voorwaarden (nl)

  Mail disclaimer Disclaimer e-mail (English)

  This message (including any attachments) may be privileged or confidential. If you have received it by mistake, please notify the sender by return e-mail and delete this message from your system. Any unauthorized use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. Bauporte Design Entrances rejects any liability for the improper, incomplete or delayed transmission of the information contained in this message, as well as for damages resulting from this e-mail message. Bauporte Design Entrances cannot guarantee that the message received by you has not been intercepted by third parties and/or manipulated by computer programs used to transmit messages and viruses.

  General sales and payment conditions

  All transactions are subject to our general terms and conditions of payment and delivery. A copy will be sent on request.

  Download terms and conditions (en)
  Download allgemeine Geschäftsbedingungen (de)